Goa to Kochi

   Goa to Kochi Road Distance 765 km
   Goa to Kochi Aerial Distance 670 km
  Goa to Kochi Travel Time 17 hours 41 mins

Goa to Kochi - How to reach

Popular Routes to Kochi

Important Routes Time Taken Distance
Hyderabad to Kochi 17 hours 12 mins 1,107 km
Alleppey to Kochi 1 hour 25 mins 58.5 km
Mysore to Kochi 8 hours 5 mins 387 km
Chennai to Kochi 11 hours 14 mins 685 km
Bangalore to Kochi 9 hours 17 mins 540 km
Kottayam to Kochi 1 hour 52 mins 67.5 km

Popular Routes from Goa

Important Routes Time Taken Distance
Goa to Mumbai 9 hours 58 mins 591 km
Goa to Hyderabad 12 hours 37 mins 642 km
Goa to Pune 7 hours 58 mins 449 km
Goa to Bangalore 8 hours 41 mins 560 km
Goa to Delhi 1 day 8 hours 1,883 km
Goa to Shirdi 11 hours 40 mins 618 km

Top Hotels In Kochi