Goa to Mumbai

   Goa to Mumbai Road Distance 591 km
   Goa to Mumbai Aerial Distance 410 km
  Goa to Mumbai Travel Time 9 hours 58 mins

Goa to Mumbai - How to reach

Popular Routes to Mumbai

Important Routes Time Taken Distance
Goa to Mumbai 9 hours 58 mins 591 km
Delhi to Mumbai 22 hours 1 min 1,422 km
Pune to Mumbai 2 hours 39 mins 148 km
Hyderabad to Mumbai 12 hours 56 mins 738 km
Lonavala to Mumbai 1 hour 33 mins 82.7 km
Chennai to Mumbai 19 hours 32 mins 1,337 km

Popular Routes from Goa

Important Routes Time Taken Distance
Goa to Mumbai 9 hours 58 mins 591 km
Goa to Hyderabad 12 hours 37 mins 642 km
Goa to Pune 7 hours 58 mins 449 km
Goa to Bangalore 8 hours 41 mins 560 km
Goa to Delhi 1 day 8 hours 1,883 km
Goa to Shirdi 11 hours 40 mins 618 km