Jaipur to Pondicherry

   Jaipur to Pondicherry Road Distance 2,339 km
   Jaipur to Pondicherry Aerial Distance 1,720 km
  Jaipur to Pondicherry Travel Time 1 day 12 hours

Jaipur to Pondicherry Flights

Showing indicative fares for from JAI to MAA.
 IndiGo
13:50 Jaipur
02 h 30 m
16:20 Pondicherry
₹ 5,202

Jaipur to Pondicherry - How to reach

Popular Routes to Pondicherry

Important Routes Time Taken Distance
Chennai to Pondicherry 3 hours 13 mins 170 km
Bangalore to Pondicherry 6 hours 19 mins 311 km
Mumbai to Pondicherry 19 hours 51 mins 1,298 km
Hyderabad to Pondicherry 12 hours 49 mins 785 km
Delhi to Pondicherry 1 day 12 hours 2,359 km
Kolkata to Pondicherry 1 day 5 hours 1,828 km

Popular Routes from Jaipur

Important Routes Time Taken Distance
Jaipur to Agra 4 hours 1 min 239 km
Jaipur to Jodhpur 5 hours 20 mins 334 km
Jaipur to Ajmer 2 hours 12 mins 132 km
Jaipur to Mount Abu 7 hours 14 mins 494 km
Jaipur to Udaipur 5 hours 52 mins 394 km
Jaipur to Pushkar 2 hours 32 mins 145 km