Jaipur to Jodhpur

   Jaipur to Jodhpur Road Distance 334 km
   Jaipur to Jodhpur Aerial Distance 285 km
  Jaipur to Jodhpur Travel Time 5 hours 20 mins

Jaipur to Jodhpur By Bus

Gajraj Travels
A/C Sleeper (2+1)
22:30 Jaipur
7h 5m
05:35 Jodhpur
A/C Sleeper (2+1)
₹ 525

Jaipur to Jodhpur By Train

Train From - To Departure - Arrival

RANIKHET EXP (15014)

JAIPUR JN. - BHAGAT-KI-KO 11:10:00 - 17:25:00

MQ-BGKT (16864)

DURGAPURA - BHAGAT-KI-KO 10:31:00 - 17:50:00

MQ-BGKT (16864)

JAIPUR JN. - BHAGAT-KI-KO 11:25:00 - 17:50:00

BSP-BGKT EXP (18243)

DURGAPURA - BHAGAT-KI-KO 22:08:00 - 05:00:00

BSP-BGKT EXP (18243)

JAIPUR JN. - BHAGAT-KI-KO 22:40:00 - 05:00:00

VSKP-BGKT WE (18573)

DURGAPURA - BHAGAT-KI-KO 14:51:00 - 21:45:00

VSKP-BGKT WE (18573)

JAIPUR JN. - BHAGAT-KI-KO 15:30:00 - 21:45:00

Jaipur to Jodhpur - How to reach

Popular Routes to Jodhpur

Important Routes Time Taken Distance
Jaipur to Jodhpur 5 hours 20 mins 334 km
Jaisalmer to Jodhpur 4 hours 57 mins 286 km
Delhi to Jodhpur 9 hours 49 mins 603 km
Udaipur to Jodhpur 4 hours 42 mins 265 km
Mumbai to Jodhpur 15 hours 16 mins 982 km
Chandigarh to Jodhpur 12 hours 45 mins 853 km

Popular Routes from Jaipur

Important Routes Time Taken Distance
Jaipur to Pushkar 2 hours 32 mins 145 km
Jaipur to Mount Abu 7 hours 14 mins 494 km
Jaipur to Delhi 4 hours 47 mins 281 km
Jaipur to Kota 4 hours 6 mins 252 km
Jaipur to Jodhpur 5 hours 20 mins 334 km
Jaipur to Udaipur 5 hours 52 mins 394 km

Top Hotels In Jodhpur