Wangdue Phodrang Tourist Map

All attractions in Wangdue Phodrang

Click on an attraction to view it on map

  • 1. Wangdue Phodrang Dzong
  • 2. Jigme Singye Wangchuk National Park
  • 3. Phobjikha Valley
  • 4. The Temple of Sha Radap
  • 5. Gasleo and Nahee Village
  • 6. Rinchegang Village
  • 7. Adha and Rukha Villages

Wangdue Phodrang Photos

+ 23
photos