Varanasi to Pondicherry

   Varanasi to Pondicherry Road Distance 2,012 km
   Varanasi to Pondicherry Aerial Distance 1,527 km
  Varanasi to Pondicherry Travel Time 1 day 10 hours

Varanasi to Pondicherry - How to reach

Popular Routes to Pondicherry

Important Routes Time Taken Distance
Chennai to Pondicherry 3 hours 13 mins 170 km
Bangalore to Pondicherry 6 hours 19 mins 311 km
Mumbai to Pondicherry 19 hours 51 mins 1,298 km
Hyderabad to Pondicherry 12 hours 49 mins 785 km
Delhi to Pondicherry 1 day 12 hours 2,359 km
Kolkata to Pondicherry 1 day 5 hours 1,828 km

Popular Routes from Varanasi

Important Routes Time Taken Distance
Varanasi to Allahabad 2 hours 28 mins 121 km
Varanasi to Lucknow 5 hours 35 mins 320 km
Varanasi to Delhi 11 hours 39 mins 816 km
Varanasi to Khajuraho 8 hours 9 mins 402 km
Varanasi to Jammu 20 hours 3 mins 1,385 km
Varanasi to Agra 9 hours 9 mins 605 km