Varanasi to Mysore

   Varanasi to Mysore Road Distance 1,970 km
   Varanasi to Mysore Aerial Distance 1,593 km
  Varanasi to Mysore Travel Time 1 day 9 hours

Varanasi to Mysore - How to reach

Popular Routes to Mysore

Important Routes Time Taken Distance
Bangalore to Mysore 2 h 40 min 146 km
Hyderabad to Mysore 10 hours 52 mins 719 km
Chennai to Mysore 8 hours 4 mins 483 km
Coorg to Mysore 2 hours 32 mins 107 km
Delhi to Mysore 1 day 10 hours 2,317 km
Pune to Mysore 13 hours 51 mins 897 km

Popular Routes from Varanasi

Important Routes Time Taken Distance
Varanasi to Allahabad 2 hours 28 mins 121 km
Varanasi to Lucknow 5 hours 35 mins 320 km
Varanasi to Delhi 11 hours 39 mins 816 km
Varanasi to Khajuraho 8 hours 9 mins 402 km
Varanasi to Jammu 20 hours 3 mins 1,385 km
Varanasi to Agra 9 hours 9 mins 605 km