Kolkata to Manali

   Kolkata to Manali Road Distance 2,006 km
   Kolkata to Manali Aerial Distance 1,538 km
  Kolkata to Manali Travel Time 1 day 9 hours

Kolkata to Manali - How to reach

Popular Routes to Manali

Important Routes Time Taken Distance
Delhi to Manali 10 hours 51 mins 537 km
Chandigarh to Manali 7 hours 25 mins 309 km
Shimla to Manali 6 hours 36 mins 248 km
Amritsar to Manali 8 hours 50 mins 399 km
Kolkata to Manali 1 day 9 hours 2,006 km
Bangalore to Manali 1 day 18 hours 2,673 km

Popular Routes from Kolkata

Important Routes Time Taken Distance
Kolkata to Gangtok 15 hours 16 mins 671 km
Kolkata to Siliguri 11 hours 51 mins 558 km
Kolkata to Guwahati 20 hours 18 mins 986 km
Kolkata to Delhi 23 hours 7 mins 1,486 km
Kolkata to Shimla 1 day 5 hours 1,813 km
Kolkata to Ooty 1 day 11 hours 2,180 km