Gangtok to Kolkata

   Gangtok to Kolkata Road Distance 671 km
   Gangtok to Kolkata Aerial Distance 531 km
  Gangtok to Kolkata Travel Time 15 hours 35 mins

Gangtok to Kolkata - How to reach

Popular Routes to Kolkata

Important Routes Time Taken Distance
Delhi to Kolkata 23 hours 32 mins 1,488 km
Mumbai to Kolkata 1 day 10 hours 1,939 km
Hyderabad to Kolkata 1 day 0 hours 1,490 km
Bangalore to Kolkata 1 day 7 hours 1,879 km
Agra to Kolkata 20 hours 55 mins 1,278 km
Varanasi to Kolkata 12 hours 12 mins 683 km

Popular Routes from Gangtok

Important Routes Time Taken Distance
Gangtok to Siliguri 3 hours 41 mins 116 km
Gangtok to Guwahati 11 hours 10 mins 541 km
Gangtok to Kolkata 15 hours 35 mins 671 km
Gangtok to Shillong 13 hours 16 mins 633 km
Gangtok to Patna 12 hours 12 mins 573 km
Gangtok to Hyderabad 1 day 15 hours 2,133 km

Top Hotels In Kolkata