Chennai to Kannur

   Chennai to Kannur Road Distance 649 km
   Chennai to Kannur Aerial Distance 546 km
  Chennai to Kannur Travel Time 11 hours 46 mins

Chennai to Kannur - How to reach

Popular Routes to Kannur

Important Routes Time Taken Distance
Bangalore to Kannur 6 hours 54 mins 312 km
Ernakulam to Kannur 7 hours 2 mins 267 km
Chennai to Kannur 11 hours 46 mins 649 km
Hyderabad to Kannur 14 hours 34 mins 886 km
Alleppey to Kannur 8 hours 12 mins 321 km
Goa to Kannur 10 hours 41 mins 499 km

Popular Routes from Chennai

Important Routes Time Taken Distance
Chennai to Pondicherry 3 hours 13 mins 170 km
Chennai to Tirupati 3 hours 13 mins 135 km
Chennai to Bangalore 5 hours 45 mins 346 km
Chennai to Wayanad 10 hours 43 mins 612 km
Chennai to Shirdi 21 hours 13 mins 1,364 km
Chennai to Ooty 9 hours 27 mins 558 km

Top Hotels In Kannur