Jodhpur Tourist Map

All attractions in Jodhpur

Click on an attraction to view it on map

 • 1. Mehrangarh Fort
 • 2. Jaswant Thada
 • 3. Mandore Garden
 • 4. Umaid Bhawan Palace
 • 5. Flying Fox Jodhpur
 • 6. Ghanta Ghar
 • 7. Toorji Ka Jhalra
 • 8. Kaylana Lake
 • 9. Balsamand Lake
 • 10. Umaid Heritage Art School
 • 11. Phool Mahal, Jodhpur
 • 12. Hanwant Mahal
 • 13. Khejarla Fort
 • 14. Sardar Market
 • 15. Mahamandir Temple
 • 16. Marwar Festival
 • 17. Nagaur Fair
 • 18. World Sacred Spirit Festival
 • 19. Om Banna Temple
 • 20. Jodhpur International Desert Kite Festival
 • 21. Rao Jodha Desert Rock Park
 • 22. Rajasthan International Folk Festival
 • 23. Sardar Government Museum
 • 24. Phalodi Jodhpur
 • 25. Masuriya Hill Garden
 • 26. Shastri Circle
 • 27. Sheesh Mahal, Jodhpur
 • 28. Sardar Samand Lake Palace
 • 29. Pali
 • 30. Guda Bishnoi Village
 • 31. Moti Mahal Jodhpur
 • 32. Ranisar Padamsar
 • 33. Chamunda Mata Temple
 • 34. Mahamandaleshwar Mahadev
 • 35. Camel Safari
 • 36. Machia Biological Park
 • 37. Bishnoi Village Tour
 • 38. Fort Chanwa
 • 39. Rai ka Baag Palace
 • 40. Fun World Jodhpur
 • 41. Splash - The Fun World

Jodhpur Packages

Compare quotes from upto 3 travel agents for free

Jodhpur Photos

Jodhpur, Rajasthan
Jaswanth Thada - Cenotaph Situated in Jodhpur, Rajasthan
Mandore Gardens Located in Jodhpur, Rajasthan
Mehrangarh Fort and Museum Situated 410 Feet Above the City in Jodhpur, Rajasthan

+ 48
photos