Karkala Images

1 / 39
Karkala, Karnataka
2 / 39
Statue of Bahubali/Gomateshwara
3 / 39
Chaturmukha Basadi
4 / 39
Manastambha of Hiriangadi (Source)
5 / 39
Attur Church (Source)
6 / 39
7 / 39
Shri Venkatramana Temple (Source)
8 / 39
Lord Ananthashayana
9 / 39
10 / 39
11 / 39
12 / 39
13 / 39
14 / 39
15 / 39
16 / 39
17 / 39
18 / 39
19 / 39
20 / 39
21 / 39
22 / 39
Chaturmukha Basadi (Source)
23 / 39
Taluk Office, Karkala (Source)
24 / 39
25 / 39
26 / 39
27 / 39
28 / 39
29 / 39
30 / 39
31 / 39
32 / 39
33 / 39
34 / 39
35 / 39
36 / 39
37 / 39
38 / 39
39 / 39
Bahubali Stone Statue Located in Karkala (Source)

All Photos of Karkala

Click on an image to view in full screen

See 4 Hotels
>