Mirik Images

1 / 10
Mirik, West Bengal
2 / 10
The Mirik Lake (Source)
3 / 10
Rameetay Dhara (Source)
4 / 10
Bokar Monastery (Source)
5 / 10
Mirik Tea Gardens (Source)
6 / 10
7 / 10
Sumendu Lake at Mirik. (Source)
8 / 10
Mirik Motel. (Source)
9 / 10
Tourist vehicles at Mirik. (Source)
10 / 10
Buddhist Monastery in Mirik. (Source)

All Photos of Mirik

See 29 Hotels
>