Mumbai to Kakinada

   Mumbai to Kakinada Road Distance 1,225 km
   Mumbai to Kakinada Aerial Distance 1,019 km
  Mumbai to Kakinada Travel Time 20 hours 45 mins

Mumbai to Kakinada - How to reach

Popular Routes to Kakinada

Important Routes Time Taken Distance
Hyderabad to Kakinada 8 hours 42 mins 491 km
Chennai to Kakinada 11 hours 11 mins 672 km
Bangalore to Kakinada 15 hours 6 mins 880 km
Mumbai to Kakinada 20 hours 45 mins 1,225 km

Popular Routes from Mumbai

Important Routes Time Taken Distance
Mumbai to Goa 9 hours 49 mins 583 km
Mumbai to Lonavala 1 hour 35 mins 84 km
Mumbai to Shirdi 4 hours 17 mins 241 km
Mumbai to Mahabaleshwar 4 hours 48 mins 261 km
Mumbai to Panchgani 4 hours 13 mins 242 km
Mumbai to Pondicherry 19 hours 51 mins 1,298 km

Top Hotels In Kakinada