Chennai to Kakinada

   Chennai to Kakinada Road Distance 672 km
   Chennai to Kakinada Aerial Distance 483 km
  Chennai to Kakinada Travel Time 11 hours 11 mins

Chennai to Kakinada - How to reach

Popular Routes to Kakinada

Important Routes Time Taken Distance
Hyderabad to Kakinada 8 hours 42 mins 491 km
Chennai to Kakinada 11 hours 11 mins 672 km
Bangalore to Kakinada 15 hours 6 mins 880 km
Mumbai to Kakinada 20 hours 45 mins 1,225 km

Popular Routes from Chennai

Important Routes Time Taken Distance
Chennai to Pondicherry 3 hours 13 mins 170 km
Chennai to Tirupati 3 hours 13 mins 135 km
Chennai to Bangalore 5 hours 45 mins 346 km
Chennai to Wayanad 10 hours 43 mins 612 km
Chennai to Shirdi 21 hours 13 mins 1,364 km
Chennai to Ooty 9 hours 27 mins 558 km

Top Hotels In Kakinada