Hyderabad to Kakinada

   Hyderabad to Kakinada Road Distance 491 km
   Hyderabad to Kakinada Aerial Distance 403 km
  Hyderabad to Kakinada Travel Time 8 hours 42 mins

Hyderabad to Kakinada - How to reach

Popular Routes to Kakinada

Important Routes Time Taken Distance
Hyderabad to Kakinada 8 hours 42 mins 491 km
Chennai to Kakinada 11 hours 11 mins 672 km
Bangalore to Kakinada 15 hours 6 mins 880 km
Mumbai to Kakinada 20 hours 45 mins 1,225 km

Popular Routes from Hyderabad

Important Routes Time Taken Distance
Hyderabad to Goa 12 hours 30 mins 637 km
Hyderabad to Bangalore 8 hours 1 min 569 km
Hyderabad to Ooty 13 hours 40 mins 847 km
Hyderabad to Coorg 12 hours 38 mins 819 km
Hyderabad to Kodaikanal 15 hours 38 mins 1,033 km
Hyderabad to Shirdi 12 hours 17 mins 646 km

Top Hotels In Kakinada