Kolkata to Durgapur

   Kolkata to Durgapur Road Distance 171 km
   Kolkata to Durgapur Aerial Distance 151 km
  Kolkata to Durgapur Travel Time 3 hours 5 mins

Kolkata to Durgapur - How to reach

Popular Routes to Durgapur

Important Routes Time Taken Distance
Kolkata to Durgapur 3 hours 5 mins 171 km
Hyderabad to Durgapur 1 day 2 hours 1,531 km
Delhi to Durgapur 20 hours 30 mins 1,318 km
Bangalore to Durgapur 1 day 8 hours 1,920 km
Ahmedabad to Durgapur 1 day 6 hours 1,910 km
Mumbai to Durgapur 1 day 11 hours 1,979 km

Popular Routes from Kolkata

Important Routes Time Taken Distance
Kolkata to Gangtok 15 hours 16 mins 671 km
Kolkata to Siliguri 11 hours 51 mins 558 km
Kolkata to Guwahati 20 hours 18 mins 986 km
Kolkata to Delhi 23 hours 7 mins 1,486 km
Kolkata to Shimla 1 day 5 hours 1,813 km
Kolkata to Ooty 1 day 11 hours 2,180 km

Top Hotels In Durgapur