Lonavala to Goa

   Lonavala to Goa Road Distance 500 km
   Lonavala to Goa Aerial Distance 364 km
  Lonavala to Goa Travel Time 8 hours 25 mins

Lonavala to Goa - How to reach

Popular Routes to Goa

Important Routes Time Taken Distance
Bangalore to Goa 8 hours 45 mins 557 km
Mumbai to Goa 9 hours 49 mins 583 km
Hyderabad to Goa 12 hours 30 mins 637 km
Delhi to Goa 1 day 7 hours 1,876 km
Chennai to Goa 13 hours 59 mins 910 km
Ahmedabad to Goa 17 hours 38 mins 1,096 km

Popular Routes from Lonavala

Important Routes Time Taken Distance
Lonavala to Mahabaleshwar 3 hours 24 mins 177 km
Lonavala to Mumbai 1 hour 33 mins 82.7 km
Lonavala to Khandala 6 hours 0 mins 263 km
Lonavala to Goa 8 hours 25 mins 500 km
Lonavala to Shirdi 4 hours 59 mins 215 km
Lonavala to Panchgani 2 hours 49 mins 159 km

Top Hotels In Goa