Amaravathi Tourist Map

All attractions in Amaravathi

Click on an attraction to view it on map

  • 1. Amareswara Temple, Amaravathi
  • 2. Amravati Museum, Amaravathi
  • 3. Dhyana Buddha Statue
  • 4. Amaravathi Mahachaitya

Amaravathi Photos

Amaravathi, Andhra Pradesh
Amaralingeswara Temple in the Amaravathi temple town
Entrance View of Amareswara Temple, Amaravathi
Aerial View of the Very Famous Dhyana Buddha Statue, Amaravathi

+ 12
photos