Chennai to Shimoga

   Chennai to Shimoga Road Distance 664 km
   Chennai to Shimoga Aerial Distance 515 km
  Chennai to Shimoga Travel Time 10 hours 31 mins

Chennai to Shimoga - How to reach

Popular Routes to Shimoga

Important Routes Time Taken Distance
Bangalore to Shimoga 5 hours 17 mins 311 km
Hyderabad to Shimoga 10 hours 30 mins 617 km
Chennai to Shimoga 10 hours 31 mins 664 km
Mumbai to Shimoga 11 hours 49 mins 781 km
Pune to Shimoga 9 hours 49 mins 638 km
Goa to Shimoga 6 hours 24 mins 361 km

Popular Routes from Chennai

Important Routes Time Taken Distance
Chennai to Pondicherry 3 hours 13 mins 170 km
Chennai to Tirupati 3 hours 13 mins 135 km
Chennai to Bangalore 5 hours 45 mins 346 km
Chennai to Wayanad 10 hours 43 mins 612 km
Chennai to Shirdi 21 hours 13 mins 1,364 km
Chennai to Ooty 9 hours 27 mins 558 km

Top Hotels In Shimoga