Chennai to Puri

   Chennai to Puri Road Distance 1,236 km
   Chennai to Puri Aerial Distance 958 km
  Chennai to Puri Travel Time 20 hours 15 mins

Chennai to Puri - How to reach

Popular Routes to Puri

Important Routes Time Taken Distance
Hyderabad to Puri 17 hours 45 mins 1,055 km
Kolkata to Puri 8 hours 21 mins 499 km
Chennai to Puri 20 hours 15 mins 1,236 km
Delhi to Puri 1 day 6 hours 1,764 km
Bangalore to Puri 1 day 0 hours 1,443 km
Ahmedabad to Puri 1 day 7 hours 1,765 km

Popular Routes from Chennai

Important Routes Time Taken Distance
Chennai to Pondicherry 3 hours 13 mins 170 km
Chennai to Tirupati 3 hours 13 mins 135 km
Chennai to Bangalore 5 hours 45 mins 346 km
Chennai to Wayanad 10 hours 43 mins 612 km
Chennai to Shirdi 21 hours 13 mins 1,364 km
Chennai to Ooty 9 hours 27 mins 558 km

Top Hotels In Puri