Udaipur to Kota

   Udaipur to Kota Road Distance 283 km
   Udaipur to Kota Aerial Distance 231 km
  Udaipur to Kota Travel Time 4 hours 25 mins

Udaipur to Kota - How to reach

Popular Routes to Kota

Important Routes Time Taken Distance
Delhi to Kota 8 hours 45 mins 519 km
Jaipur to Kota 4 hours 6 mins 252 km
Agra to Kota 7 hours 31 mins 449 km
Udaipur to Kota 4 hours 25 mins 283 km
Jodhpur to Kota 6 hours 59 mins 389 km
Ahmedabad to Kota 8 hours 38 mins 541 km

Popular Routes from Udaipur

Important Routes Time Taken Distance
Udaipur to Mount Abu 2 hours 45 mins 163 km
Udaipur to Nathdwara 52 mins 45.4 km
Udaipur to Jodhpur 4 hours 42 mins 265 km
Udaipur to Jaisalmer 8 hours 23 mins 489 km
Udaipur to Ahmedabad 4 hours 15 mins 260 km
Udaipur to Delhi 10 hours 13 mins 663 km

Top Hotels In Kota