Kolkata to Noida

   Kolkata to Noida Road Distance 1,444 km
   Kolkata to Noida Aerial Distance 1,284 km
  Kolkata to Noida Travel Time 22 hours 13 mins

Kolkata to Noida - How to reach

Popular Routes to Noida

Important Routes Time Taken Distance
Delhi to Noida 1 hour 13 mins 47.6 km
Agra to Noida 2 hours 37 mins 190 km
Chandigarh to Noida 4 hours 31 mins 276 km
Gurgaon to Noida 1 hour 16 mins 51.9 km
Jaipur to Noida 4 hours 51 mins 291 km
Hyderabad to Noida 23 hours 4 mins 1,522 km

Popular Routes from Kolkata

Important Routes Time Taken Distance
Kolkata to Gangtok 15 hours 16 mins 671 km
Kolkata to Siliguri 11 hours 51 mins 558 km
Kolkata to Guwahati 20 hours 18 mins 986 km
Kolkata to Delhi 23 hours 7 mins 1,486 km
Kolkata to Shimla 1 day 5 hours 1,813 km
Kolkata to Ooty 1 day 11 hours 2,180 km

Top Hotels In Noida