Chennai to Mathura

   Chennai to Mathura Road Distance 2,014 km
   Chennai to Mathura Aerial Distance 1,627 km
  Chennai to Mathura Travel Time 1 day 7 hours

Chennai to Mathura By Train

Train From - To Departure - Arrival

MAS-NDLS GRA (12615)

CHENNAI CENT - MATHURA JN. 19:15:00 - 03:45:00

MAS-SVDK AND (16031)

CHENNAI CENT - MATHURA JN. 05:15:00 - 19:55:00

PDY-NDLS WEE (22403)

CHENNAI EGMO - MATHURA JN. 13:00:00 - 23:47:00

Chennai to Mathura - How to reach

Popular Routes to Mathura

Important Routes Time Taken Distance
Agra to Mathura 1 hour 25 mins 56.8 km
Delhi to Mathura 2 hours 58 mins 183 km
Mumbai to Mathura 21 hours 32 mins 1,369 km
Varanasi to Mathura 9 hours 44 mins 658 km
Gurgaon to Mathura 2 hours 49 mins 143 km
Ahmedabad to Mathura 13 hours 46 mins 900 km

Popular Routes from Chennai

Important Routes Time Taken Distance
Chennai to Pondicherry 3 hours 13 mins 170 km
Chennai to Tirupati 3 hours 13 mins 135 km
Chennai to Bangalore 5 hours 45 mins 346 km
Chennai to Wayanad 10 hours 43 mins 612 km
Chennai to Shirdi 21 hours 13 mins 1,364 km
Chennai to Ooty 9 hours 27 mins 558 km

Top Hotels In Mathura