Agra to Mathura

   Agra to Mathura Road Distance 56.8 km
   Agra to Mathura Aerial Distance 48 km
  Agra to Mathura Travel Time 1 hour 25 mins

Agra to Mathura - How to reach

Popular Routes to Mathura

Important Routes Time Taken Distance
Agra to Mathura 1 hour 25 mins 56.8 km
Delhi to Mathura 2 hours 58 mins 183 km
Mumbai to Mathura 21 hours 32 mins 1,369 km
Varanasi to Mathura 9 hours 44 mins 658 km
Gurgaon to Mathura 2 hours 49 mins 143 km
Ahmedabad to Mathura 13 hours 46 mins 900 km

Popular Routes from Agra

Important Routes Time Taken Distance
Agra to Mathura 1 hour 25 mins 56.8 km
Agra to Delhi 3 hours 30 mins 233 km
Agra to Jaipur 4 hours 8 mins 240 km
Agra to Lucknow 4 hours 51 mins 338 km
Agra to Shimla 9 hours 42 mins 559 km
Agra to Manali 13 hours 48 mins 753 km

Top Hotels In Mathura