Raipur to Bhilai

   Raipur to Bhilai Road Distance 33.3 km
   Raipur to Bhilai Aerial Distance 26 km
  Raipur to Bhilai Travel Time 54 mins

Raipur to Bhilai By Train

Train From - To Departure - Arrival

JSG GONDIA P (58117)

SARASWATI NA - DURG 16:38:00 - 17:45:00

R-ITR PASSEN (58205)

SARASWATI NA - DURG 13:37:00 - 14:35:00

R-DURG MEMU (68701)

SARASWATI NA - DURG 04:56:00 - 05:45:00

R-DURG MEMU (68703)

SARASWATI NA - DURG 07:41:00 - 08:30:00

R-DGG MEMU L (68705)

SARASWATI NA - DURG 08:36:00 - 09:25:00

R-DURG MEMU (68707)

SARASWATI NA - DURG 12:41:00 - 13:35:00

R-DGG MEMU L (68709)

SARASWATI NA - DURG 17:25:00 - 18:20:00

R- DURG MEMU (68717)

SARASWATI NA - DURG 18:31:00 - 19:20:00

R-DGG MEMU L (68721)

SARASWATI NA - DURG 19:16:00 - 20:20:00

R-DURG MEMU (68725)

SARASWATI NA - DURG 20:56:00 - 21:50:00

R-DGG MEMU L (68729)

SARASWATI NA - DURG 21:56:00 - 22:45:00

R-DRZ-GUDM D (78815)

SARASWATI NA - DURG 09:26:00 - 10:20:00

Raipur to Bhilai - How to reach

Popular Routes to Bhilai

Important Routes Time Taken Distance
Raipur to Bhilai 54 mins 33.3 km
Delhi to Bhilai 19 hours 37 mins 1,255 km
Hyderabad to Bhilai 11 hours 40 mins 749 km
Kolkata to Bhilai 16 hours 10 mins 865 km
Chennai to Bhilai 20 hours 43 mins 1,374 km
Bangalore to Bhilai 18 hours 57 mins 1,338 km

Popular Routes from Raipur

Important Routes Time Taken Distance
Raipur to Bhilai 54 mins 33.3 km

Top Hotels In Bhilai