Varanasi to Siliguri

   Varanasi to Siliguri Road Distance 748 km
   Varanasi to Siliguri Aerial Distance 566 km
  Varanasi to Siliguri Travel Time 14 hours 20 mins

Varanasi to Siliguri - How to reach

Popular Routes to Siliguri

Important Routes Time Taken Distance
Kolkata to Siliguri 11 hours 51 mins 558 km
Delhi to Siliguri 23 hours 24 mins 1,486 km
Gangtok to Siliguri 3 hours 41 mins 116 km
Bangalore to Siliguri 1 day 17 hours 2,411 km
Mumbai to Siliguri 1 day 13 hours 2,347 km
Hyderabad to Siliguri 1 day 11 hours 2,023 km

Popular Routes from Varanasi

Important Routes Time Taken Distance
Varanasi to Allahabad 2 hours 28 mins 121 km
Varanasi to Lucknow 5 hours 35 mins 320 km
Varanasi to Delhi 11 hours 39 mins 816 km
Varanasi to Khajuraho 8 hours 9 mins 402 km
Varanasi to Jammu 20 hours 3 mins 1,385 km
Varanasi to Agra 9 hours 9 mins 605 km

Top Hotels In Siliguri